zpravodajství a fotografie z Valmezu

Ochránci přírody vydali studánkovou mapu Valašského Meziříčí

neděle, 16 leden 2011 15:52 Written by  vlastislav

 Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí připravil pro občany města malý novoroční dárek – v prosinci totiž vydal mapu studánek a pramenů na katastru Valašského Meziříčí a jeho místních částí. Málokdo by tušil, že jen na území města a jeho lesů je 24 studánek. Mapový výřez je ale samozřejmě širší, proto jsme do mapky doplnili pro úplnost i vodní zdroje mimo katastr, které se ještě nacházejí na území zobrazeném mapou. Jde o 16 dalších studánek, celkový počet na mapce je tedy rovných 40.

Malý formát skládačky (A4) umožnil vytisknout pouze mapku s orientačním zakreslením a seznam studánek bez dalších bližších údajů. Pro zájemce jsme ale připravili na našem webu www.ochranci.cz sekci „Studánky na Valašsku“, kde najdou informace o celém projektu a seznam všech studánek z mapky podle čísel s fotografiemi, přesnou GPS polohou a dalšími doplňujícími údaji, které se nám podařilo zjistit.
Vydání mapky „Studánky a prameny Valašskomeziříčska“ umožnil grant Města Valašské Meziříčí a Ministerstva životního prostředí ČR. Díky tomuto grantu jsme zmapovali okolí města a zdokumentovali všechny nalezené vodní zdroje v krajině. Dokumentace pak sloužila jako podklad pro vytvoření mapky. Kromě toho byly z prostředků města a MŽP vyčištěny a zastřešeny tři studánky poblíž turistických a cyklistických stezek.
Musíme ale důrazně upozornit, že seznam studánek a pramenů je pouze statistický a v žádném případě nejsou všechny vodní zdroje pitné. Spíše platí, že většina má vodu dosti špatnou a lidé si ji chodí nabírat jen k několika málo studánkám. V rámci grantu jsme nechali provést mikrobiologické rozbory vody čtyř známějších studánek (Černá, Šimůnkova, Brdo I a Brdo II) a pouze studánka Brdo I vyhověla ve všech ukazatelích. Protože ale není k dispozici kompletní rozbor, doporučujeme i vodu z té studánky raději převařit. 

 

Jiří Jurečka, Miroslav Dvorský
ČSOP Val. Meziříčí
Read 2743 times Last modified on sobota, 09 leden 2016 08:56