zpravodajství a fotografie z Valmezu

Zastupitelé podpořili rozhodnutí radních o odvolání ředitelky KZ

neděle, 30 leden 2011 13:48 Written by  vlastislav

Odvolání ředitelky kulturního zařízení Gabriely Zelinkové vzbudilo ve Valašském Meziříčí nevoli stovek občanů. Vznikla petice, kterou podepsalo více jak 760 lidí, na sociální síti Facebook odvolanou ředitelku podpořilo přes 300 lidí.

Dnes se odvoláním ředitelky zabývali členové zastupitelstva města, kdy zastupitelka Irena Brouwerová (VV) předložila materiál, ve kterém své kolegy vyzývala k projednání usnesení rady města o odvolání ředitelky KZ.
Zastupitelé před jednáním obdrželi dva písemné materiály, a to rozbor hospodaření KZ za rok 2010 s komentářem a podrobnou zprávu o všech jednáních odboru školství, kultury a sportu s bývalou ředitelkou o rozpočtu a hospodaření KZ v roce 2010.
Úvodního slova se ujala překladatelka Irena Brouwerová, která následně požádala o vystoupení odvolané ředitelky Gabriely Zelinkové. V prezentaci, ve které vysvětlovala důvody porušení rozpočtové kázně, také představila, mimo jiné, dosažené úspěchy v roce 2010 a vizi pro letošní rok. „Jsem ten poslední, který by si odvolání ředitelky Gabriely Zelinkové přál. Bezesporu vykonala kus dobré práce, celá řada věcí se však nepovedla. Bohužel čísla předložená v prezentaci jsou v rozporu s čísly předloženými v závěrečné zprávě hospodaření KZ,“ sdělil místostarosta Jiří Pernický (NEZ).
Následně vystoupila vedoucí kina Svět paní Mirka Kohoutová. Vyzdvihla realizaci digitalizace kina a promítaní ve formátu 3D, díky kterým se v roce 2010 zvedla návštěvnost o 6 588 diváků a tržby byly vyšší o 783 tisíc korun. Přesto však hospodaření kina Svět skončilo čistou ztrátou ve výši 655 tisíc korun, která po zapojení příspěvku města činí 80 tisíc korun.
V diskuzi poté vystoupil kurátor Galerie Kaple Leszek Wojaczek. „Výstavnictví se ve Valašském Meziříčí řadí na čtvrté místo na Moravě, hned po Brně, Zlínu a Ostravě. Návštěvnost je zatím sice malá, ale je to krok správným směrem. Před léty se tady žádné kvalitní výstavy nekonaly. A nyní se díky kapli a Sýpce lidé učí chodit, zejména mladá generace.“ Celkem osmi výstav se za rok 2010 zúčastnilo 1 334 platících návštěvníků, což jsou průměrně 4 návštěvníci denně. Dodejme, že středisko S-klub – kaple, kde se výstavy konají, skončilo ve ztrátě 500 tisíc korun a na vstupném bylo vybráno 20 tisíc korun. Protože už se nikdo další do rozpravy nepřihlásil, starosta Jiří Částečka (ODS) navrhl vzít předložený materiál zastupitelky Ireny Brouwerové na vědomí. Sama předkladatelka však navrhla usnesení, aby zastupitelstvo města doporučilo radě města přehodnotit usnesení o odvolání ředitelky kulturního zařízení Ing. Gabriely Zelinkové. Po přestávce na poradu politických klubů zastupitelé v hlasování neschválili usnesení Ireny Brouwerové, kdy 10 zastupitelů bylo pro a 14 se zdrželo hlasování. Materiál byl pouze vzat na vědomí, a to v poměru 15 zastupitelů pro, 8 proti a jeden se zdržel.

Ing. Vendula Králová (-vk-)

 

Read 3795 times Last modified on sobota, 09 leden 2016 08:44