zpravodajství a fotografie z Valmezu

K2_nePMUTCE_leden+0000RledPMUTC_0C9 K2_nePMUTCE_leden+0000RledPMUTC_0C10

Strategickými sporty opět hokej a fotbal

Stejně jako v předchozích dvou letech dnes zastupitelé odsouhlasili zařadit mezi strategické sporty hokej a fotbal. Předmětem diskuze však byla výše částek, které jim mají připadnout.
Rada města v úterý 12. ledna doporučila zastupitelstvu přisoudit částku ve výši 1,5 milionu korun hokejovému klubu HC Bobři s. r. o. a 500 tisíc korun TJ Valašské Meziříčí o. s. – oddílu kopané. Výbor sportu a volného času při zastupitelstvu města navrhl rozdělit dvoumilionový rozpočet pro rok 2011 jinak. „S radními jsme se shodli na částce půl milionu korun pro tělovýchovnou jednotu, rozcházíme se však v částce pro hokejový klub. Navrhli jsme částku pouze 1,2 milionu korun a zbývajícími 300 tisíci podpořit mládežnický sport,“ vysvětlil předseda výboru a zastupitel Vlastislav Navrátil (TOP 09).

K2_nePMUTCE_leden+0000RledPMUTC_0C9 K2_nePMUTCE_leden+0000RledPMUTC_0C10

Zastupitelé podpořili rozhodnutí radních o odvolání ředitelky KZ

Odvolání ředitelky kulturního zařízení Gabriely Zelinkové vzbudilo ve Valašském Meziříčí nevoli stovek občanů. Vznikla petice, kterou podepsalo více jak 760 lidí, na sociální síti Facebook odvolanou ředitelku podpořilo přes 300 lidí.

K2_nePMUTCE_leden+0000RledPMUTC_0C9 K2_nePMUTCE_leden+0000RledPMUTC_0C10

Město bude pokračovat v zahraniční partnerské spolupráci

Pět partnerských měst, pět návrhů programů spolupráce. Jednotlivé materiály byly předloženy zastupitelům na jejich včerejším jednání, kteří je, ač s drobnými připomínkami, schválili.

K2_páAMUTCE_leden+0000RledAMUTC_0C9 K2_páAMUTCE_leden+0000RledAMUTC_0C10

Staré autolékárničky shromažďují v Charitě i na radnici

21. 1. 2011
Do konce ledna mohou lidé odevzdávat staré autolékárničky do Charity Valašské Meziříčí sídlící v areálu bývalých kasáren na ulici Kpt. Zavadila 1345, a také na podatelny městského úřadu.

K2_stAMUTCE_leden+0000RledAMUTC_0C9 K2_stAMUTCE_leden+0000RledAMUTC_0C10

Rada města odvolala z funkce ředitelku KZ Gabrielu Zelinkovou

Datum: 18.01.2011
Rada města na svém dnešním mimořádném zasedání odvolala ředitelku místního Kulturního zařízení Gabrielu Zelinkovou z funkce z důvodů vážného porušení rozpočtové kázně.
Ředitelka kulturního zařízení předložila radě města jako zřizovateli v rámci pravidelné kontroly hospodaření organizace účetní výkazy za rok 2010. Z nich vyplynula skutečnost, že organizace vytvořila ztrátu z hospodaření ve výši 940 tisíc korun a tato není krytá rezervním fondem organizace. Rezervní fond organizace činí k 31. prosinci 2010 částku 415 tisíc korun.

 

K2_stAMUTCE_leden+0000RledAMUTC_0C9 K2_stAMUTCE_leden+0000RledAMUTC_0C10

Rada města odvolala z funkce ředitelku KZ Gabrielu Zelinkovou

Datum: 18.01.2011
Rada města na svém dnešním mimořádném zasedání odvolala ředitelku místního Kulturního zařízení Gabrielu Zelinkovou z funkce z důvodů vážného porušení rozpočtové kázně.
Ředitelka kulturního zařízení předložila radě města jako zřizovateli v rámci pravidelné kontroly hospodaření organizace účetní výkazy za rok 2010. Z nich vyplynula skutečnost, že organizace vytvořila ztrátu z hospodaření ve výši 940 tisíc korun a tato není krytá rezervním fondem organizace. Rezervní fond organizace činí k 31. prosinci 2010 částku 415 tisíc korun.

 

K2_nePMUTCE_leden+0000RledPMUTC_0C9 K2_nePMUTCE_leden+0000RledPMUTC_0C10

Akční plán města se rozšíří o revitalizaci sídliště

Datum: 12.01.2011
Sídliště Pod Oborou budované v šedesátých letech, v blízkosti Obchodní akademie a supermarket, nedaleko autobusové nádraží. Tak by se dala charakterizovat lokalita mezi ulicemi Růžová, Květná a Na Šištotě, ve které místní postrádají mobiliáře pro dětská hřiště, lavičky a volají po celkových opravách. Radní dnes vzali na vědomí materiál o zařazení revitalizace sídliště Pod Oborou do Akčního plánu města.

K2_nePMUTCE_leden+0000RledPMUTC_0C9 K2_nePMUTCE_leden+0000RledPMUTC_0C10

Ochránci přírody vydali studánkovou mapu Valašského Meziříčí

 Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí připravil pro občany města malý novoroční dárek – v prosinci totiž vydal mapu studánek a pramenů na katastru Valašského Meziříčí a jeho místních částí. Málokdo by tušil, že jen na území města a jeho lesů je 24 studánek. Mapový výřez je ale samozřejmě širší, proto jsme do mapky doplnili pro úplnost i vodní zdroje mimo katastr, které se ještě nacházejí na území zobrazeném mapou. Jde o 16 dalších studánek, celkový počet na mapce je tedy rovných 40.

K2_nePMUTCE_leden+0000RledPMUTC_0C9 K2_nePMUTCE_leden+0000RledPMUTC_0C10

Škola plná dýmu

Ráno 13. ledna bylo v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí hodně akční. V šest hodin ráno ještě za tmy tam přijela požární auta z hasičské stanice a hasiči budili spící studenty na internátě. Škola byla plná dýmu.

K2_nePMUTCE_leden+0000RledPMUTC_0C9 K2_nePMUTCE_leden+0000RledPMUTC_0C10

Do Valašskomeziříčské nemocnice přinesl čáp v uplynulé roce 939 dětí

Během loňského roku se v Nemocnici Valašské Meziříčí, která je členem skupiny AGEL, narodilo celkem 939 dětí, tedy o 36 méně než v roce 2009.

Strana 1 z 2