zpravodajství a fotografie z Valmezu

K2_páAMUTCE_prosinec+0000RproAMUTC_1C9 K2_páAMUTCE_prosinec+0000RproAMUTC_1C10

Optimalizace škol a budov ve městě Valašské Meziříčí

Tak nakonec prošlo usnesení:
2. Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu MUDr. M. Krchňáka projednáním návrhu se zástupci dotčených škol a se zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje a předložením výsledků jednání na lednovém zasedání Zastupitelstva města.
Takže nejistota Žerotínky pokračuje... :-(
Neskutečné na tom je to, že předkladatel a obhajovatel návrhu, mistostarosta Krchňák, se zdržel hlasování!

Na http://youtu.be/nce_SRX9aZ0 naleznete i videozáznam z jednání o tomto bodu.

 

 

K2_poPMUTCE_prosinec+0000RproPMUTC_1C9 K2_poPMUTCE_prosinec+0000RproPMUTC_1C10

Dopisy rodičů, které mi přišly jako zastupiteli ohledně Žerotínky

Dobrý den vážení zastupitelé.

Syn mi pravidelně, už od první třídy, nosí zprávy, že mu zruší školu.
Dneska mi doma fňukal, že spolužáka rodiče nejspíš přehlásí na jinou školu.
Co mu mám na to říct ?
Že možná bude muset i on chodit do školy na úplně opačný konec města (přes X křižovatek).
Že se s většinou spolužáků asi už neuvidí, protože každý z nich bude chodit jinam.
Že je úplně normální, že se malá hrstka lidí snaží opakovaně prosadit něco, s čím tisíce lidí nesouhlasí ? Zničit školu, která je oblíbená.
Asi Vám ho pošlu a vysvětlíte mu to sami.

Promiňte, ale měl jsem zato, že slovo zastupitel má základ ve slově zastupovat.
Třeba zastupovat zájmy obyvatel města.

S pozdravem Ing. Josef Kučera

K2_poAMUTCE_prosinec+0000RproAMUTC_1C9 K2_poAMUTCE_prosinec+0000RproAMUTC_1C10

Optimalizace školství ve Valašském Meziříčí - pokus IV.

Měsíc se sešel s měsícem a máme tady znova další nápad vedení města Valašské Meziříčí ohledně "Optimalizace školství". Začínám si pomalu myslet, že je to spíše akce "Vedení města: Zrušíme Žerotínku za každou cenu!"

S návrhem nesouhlasím!

Přikládám část materiálu, který jsme jako zastupitelé dostali k projednání.

"Vedení města, po projednání proveditelnosti záměru s odpovědnými vedoucími, zpracovalo a předkládá následující návrh na řešení využití budov v majetku města a kroků, které by k realizaci tohoto návrhu měly vést:
1. Zastupitelstvo města - rozhodnutí o sloučení výše uvedených škol (2. varianta) a uvolnění budov ZŠ Žerotínova.