zpravodajství a fotografie z Valmezu

K2_čtPMUTCE_leden+0000RledPMUTC_1C9 K2_čtPMUTCE_leden+0000RledPMUTC_1C10

Cena města Valašské Meziříčí 2011

Fanfára v podání Komorních žesťů zahájila dnešní slavnostní předávání Ceny města Valašské Meziříčí za rok 2011. Poděkování a ocenění z rukou starosty města Jiřího Částečky a místostarosty Jiřího Pernického převzali Jana Ullrichová, Josef Fabián a Jan Timotej Strýček. Pro každého oceněného bylo připraveno také speciální překvapení.

K2_nePMUTCE_leden+0000RledPMUTC_1C9 K2_nePMUTCE_leden+0000RledPMUTC_1C10

Zemřela místostarostka města Mgr. Dagmar Lacinová

Mgr. Dagmar Lacinová – místostarostka našeho města, učitelka, oblíbená a výjimečná osobnost, odešla na sklonku roku tam, odkud není návratu.

Mgr. Dagmar Lacinová se narodila 24. 2. 1965. Byla Valaška, i když v jejím rodném listu bylo uvedeno, že se narodila v Hranicích na Moravě – v době jejího narození totiž porodnice ve Valašském Meziříčí nebyla.

Školní docházku zahájila v roce 1971, kdy nastoupila na Základní školu Leninova, dnes Masarykova ve Valašském Meziříčí. Po čtyřech letech přestoupila na Základní školu Křižná, kde strávila další čtyři krásné roky. Do školy chodila ráda, mezi její oblíbené předměty patřily matematika, chemie, přírodopis a jazyky. Na této škole se také rozhodla pro své budoucí povolání – povolání učitelky.