zpravodajství a fotografie z Valmezu

K2_nePMUTCE_leden+0000RledPMUTC_0C9 K2_nePMUTCE_leden+0000RledPMUTC_0C10

Žerotínka nekončí

Rodiče žáků ze ZŠ Žerotínova nechali za své náklady potisknout svá soukromá auta a snaží se tak upozornit rodiče budoucích prvňáčků, že i přes opakované otevírání otázky optimalizace škol v prosinci těsně před zápisy a úmyslné zastrašování veřejnosti, tato ŠKOLA NEKONČÍ a je připravena uvítat všechny prvňáčky na své lodi.
 
Za rodiče
Helena Skýpalová