zpravodajství a fotografie z Valmezu

Zpravodajství

Mgr. Dagmar Lacinová – místostarostka našeho města, učitelka, oblíbená a výjimečná osobnost, odešla na sklonku roku tam, odkud není návratu.

Mgr. Dagmar Lacinová se narodila 24. 2. 1965. Byla Valaška, i když v jejím rodném listu bylo uvedeno, že se narodila v Hranicích na Moravě – v době jejího narození totiž porodnice ve Valašském Meziříčí nebyla.

Školní docházku zahájila v roce 1971, kdy nastoupila na Základní školu Leninova, dnes Masarykova ve Valašském Meziříčí. Po čtyřech letech přestoupila na Základní školu Křižná, kde strávila další čtyři krásné roky. Do školy chodila ráda, mezi její oblíbené předměty patřily matematika, chemie, přírodopis a jazyky. Na této škole se také rozhodla pro své budoucí povolání – povolání učitelky.


Datum: 19.05.2011
Tolik očekávaná stavba, na kterou nejen vyznavači skateboardingu čekali dlouhá léta, se s největší pravděpodobností začne budovat již na začátku června letošního roku. Premiérová jízda by tak mohla být uskutečněna v červenci, tedy za dva měsíce. Skatepark bude vybudovaný na trase nové cyklostezky vedle splavu na Rožnovské Bečvě naproti tenisovým kurtům.

"Chvilkama jsem už nedoufal, že se stavby skateparku dožiju a doufám, že vše proběhne bez problémů a na konci léta si budeme moct nový skatepark vyzkoušet", řekl Jan Rafaj, propagátor tohoto sportu nejen ve Valašském Meziříčí.

Se zcela ojedinělou nabídkou v našem městě a blízkém okolí přišla meziříčská Rozvojová agentura VIA. Od pondělí 11. dubna odstartuje půjčovna profi koloběžek.

Během velmi krátké doby objasnili valašskomeziříčští policisté společně s kriminalisty sérii anonymů, který čtyřikrát vyhrožoval na lince 158 výbuchem bomby ve spořitelně nebo na náměstí ve Valašském Meziříčí.

Hurá na Bleší trh

pondělí, 28 březen 2011 16:47

Bleší trh pro místní a přespolní. Kdy a kde? Na zadním nádvoří zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí v SOBOTU 19. dubna 2011 od 9:00 do 15:00 hodin.
 
Prodávat lze: sklo, porcelán, obrazy, staré pohlednice, známky, nábytek, kuchyňské náčiní, fotoaparáty, příbory, gramofony, mince, karty, knihy, časopisy, oblečení, uniformy, vánoční ozdoby, fotografie, gramofonové desky, CD.  Ale i věci nové a nepoužívané např. knihy, nevhodné dárky, sportovní potřeby, hudební nástroje, hračky, stavebnice, kompletní sady her, apod.

Krátce po poledni vzešlo z druhého kola výběrového řízení na ředitele či ředitelku kulturního zařízení tolik očekávané jméno. Komise složená především z členů rady města doporučila pana Romana Štěrbu. Bezprostředně po ukončení výběrového řízení proběhla mimořádná rada, na které byl pan Štěrba schválen do funkce ředitele KZ.

„Koncepce předložené devíti uchazeči byly na srovnatelné úrovni. Pan Štěrba však představil nejen vizi fungování celého kulturního zařízení, ale také další vývoj a směr valašskomeziříčské kultury. Současně nastínil možná opatření zajišťující lepší hospodaření s finančními prostředky KZ,“ odůvodnil výběr místostarosta města Jiří Pernický s tím, že navíc dokázal svou koncepci nejlépe obhájit.
Pan Roman Štěrba pracuje v Kulturním zařízení Valašské Meziříčí na pozici vedoucího technického oddělení. Ve funkci nahradí ředitelku Gabrielu Zelinkovou, která byla z důvodu porušení rozpočtové kázně odvolána ke dni 19. ledna 2011.

Datum: 18.02.2011

 

Stejně jako v předchozích dvou letech dnes zastupitelé odsouhlasili zařadit mezi strategické sporty hokej a fotbal. Předmětem diskuze však byla výše částek, které jim mají připadnout.
Rada města v úterý 12. ledna doporučila zastupitelstvu přisoudit částku ve výši 1,5 milionu korun hokejovému klubu HC Bobři s. r. o. a 500 tisíc korun TJ Valašské Meziříčí o. s. – oddílu kopané. Výbor sportu a volného času při zastupitelstvu města navrhl rozdělit dvoumilionový rozpočet pro rok 2011 jinak. „S radními jsme se shodli na částce půl milionu korun pro tělovýchovnou jednotu, rozcházíme se však v částce pro hokejový klub. Navrhli jsme částku pouze 1,2 milionu korun a zbývajícími 300 tisíci podpořit mládežnický sport,“ vysvětlil předseda výboru a zastupitel Vlastislav Navrátil (TOP 09).

Odvolání ředitelky kulturního zařízení Gabriely Zelinkové vzbudilo ve Valašském Meziříčí nevoli stovek občanů. Vznikla petice, kterou podepsalo více jak 760 lidí, na sociální síti Facebook odvolanou ředitelku podpořilo přes 300 lidí.

Pět partnerských měst, pět návrhů programů spolupráce. Jednotlivé materiály byly předloženy zastupitelům na jejich včerejším jednání, kteří je, ač s drobnými připomínkami, schválili.

21. 1. 2011
Do konce ledna mohou lidé odevzdávat staré autolékárničky do Charity Valašské Meziříčí sídlící v areálu bývalých kasáren na ulici Kpt. Zavadila 1345, a také na podatelny městského úřadu.