zpravodajství a fotografie z Valmezu

Zpravodajství

Datum: 18.01.2011
Rada města na svém dnešním mimořádném zasedání odvolala ředitelku místního Kulturního zařízení Gabrielu Zelinkovou z funkce z důvodů vážného porušení rozpočtové kázně.
Ředitelka kulturního zařízení předložila radě města jako zřizovateli v rámci pravidelné kontroly hospodaření organizace účetní výkazy za rok 2010. Z nich vyplynula skutečnost, že organizace vytvořila ztrátu z hospodaření ve výši 940 tisíc korun a tato není krytá rezervním fondem organizace. Rezervní fond organizace činí k 31. prosinci 2010 částku 415 tisíc korun.

 

Datum: 18.01.2011
Rada města na svém dnešním mimořádném zasedání odvolala ředitelku místního Kulturního zařízení Gabrielu Zelinkovou z funkce z důvodů vážného porušení rozpočtové kázně.
Ředitelka kulturního zařízení předložila radě města jako zřizovateli v rámci pravidelné kontroly hospodaření organizace účetní výkazy za rok 2010. Z nich vyplynula skutečnost, že organizace vytvořila ztrátu z hospodaření ve výši 940 tisíc korun a tato není krytá rezervním fondem organizace. Rezervní fond organizace činí k 31. prosinci 2010 částku 415 tisíc korun.

 

Datum: 12.01.2011
Sídliště Pod Oborou budované v šedesátých letech, v blízkosti Obchodní akademie a supermarket, nedaleko autobusové nádraží. Tak by se dala charakterizovat lokalita mezi ulicemi Růžová, Květná a Na Šištotě, ve které místní postrádají mobiliáře pro dětská hřiště, lavičky a volají po celkových opravách. Radní dnes vzali na vědomí materiál o zařazení revitalizace sídliště Pod Oborou do Akčního plánu města.

 Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí připravil pro občany města malý novoroční dárek – v prosinci totiž vydal mapu studánek a pramenů na katastru Valašského Meziříčí a jeho místních částí. Málokdo by tušil, že jen na území města a jeho lesů je 24 studánek. Mapový výřez je ale samozřejmě širší, proto jsme do mapky doplnili pro úplnost i vodní zdroje mimo katastr, které se ještě nacházejí na území zobrazeném mapou. Jde o 16 dalších studánek, celkový počet na mapce je tedy rovných 40.

Škola plná dýmu

neděle, 16 leden 2011 15:46

Ráno 13. ledna bylo v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí hodně akční. V šest hodin ráno ještě za tmy tam přijela požární auta z hasičské stanice a hasiči budili spící studenty na internátě. Škola byla plná dýmu.

Během loňského roku se v Nemocnici Valašské Meziříčí, která je členem skupiny AGEL, narodilo celkem 939 dětí, tedy o 36 méně než v roce 2009.

Cena města 2010

neděle, 09 leden 2011 13:13

Dlouhého potlesku se dne šestého ledna v zaplněném sále zámku Žerotínů dostalo MUDr. Haně Opltové, která převzala Cenu města Valašské Meziříčí za rok 2010. Dětská lékařka byla na cenu města nominována za morální ocenění celoživotní práce v sociální a zdravotní oblasti.

Budova U Zvonu prodána

sobota, 25 prosinec 2010 14:17

Poslední fáze prodeje historické budovy v centru města se uskutečnila na konci minulého týdne. Na městském účtu přibyla částka ve výši 11 milionu a sto korun. Elektronická aukce na prodej budovy proběhla dne 8. listopadu 2010.

Více jak 1,5 kilometrů dlouhá ulice, v jejíž bezprostřední blízkosti se nachází střední škola, firmy a obytné domy. Tak by se dala charakterizovat ulice Palackého ve Valašském Meziříčí.

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci navrhovatele Vlastislava Navrátila, bytem Valašské Meziříčí, Štěpánov č. 1063, za účasti 1) Městského úřadu Valašské Meziříčí, se sídlem ve Valašském Meziříčí, Náměstí 7 a 2) Mgr. Milana Kardoše, bytem Valašské Meziříčí, Podlesí 460, o neplatnost volby kandidáta ve volbách do Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaných ve dnech 15. a 16. října 2010