zpravodajství a fotografie z Valmezu

Optimalizace školství ve Valašském Meziříčí - pokus IV.

pondělí, 10 prosinec 2012 11:23 Written by  vlastislav

Měsíc se sešel s měsícem a máme tady znova další nápad vedení města Valašské Meziříčí ohledně "Optimalizace školství". Začínám si pomalu myslet, že je to spíše akce "Vedení města: Zrušíme Žerotínku za každou cenu!"

S návrhem nesouhlasím!

Přikládám část materiálu, který jsme jako zastupitelé dostali k projednání.

"Vedení města, po projednání proveditelnosti záměru s odpovědnými vedoucími, zpracovalo a předkládá následující návrh na řešení využití budov v majetku města a kroků, které by k realizaci tohoto návrhu měly vést:
1. Zastupitelstvo města - rozhodnutí o sloučení výše uvedených škol (2. varianta) a uvolnění budov ZŠ Žerotínova.

2. Kraj a Město VM - výměna budovy (celé nebo větší části) ZŠ Žerotínova za budovu SOU stavební na Komenského ulici
3. Zastpitelstvo města - využití budovy SOU stavební na Komenského ul. pro potřeby MěÚ (ze Zašovské 784)
4. Zastupitelstvo města - prodej budovy Zašovská 784
Výhody uvedeného řešení:
- dosažení požadovaného zefektivnění provozu základních škol, ukončení nejistot, dlouhodobá stabilizace situace v základním školství VM, připravenost na reformu financování regionálního školství
- převod celé (případně větší části) areálu ZŠ Žerotínova do vlastnictví kraje (úspora investičních a provozních nákladů města), zachování využití areálu pro školské účely
- eventualita přestěhování celé knihovny do části hlavního pavilonu ZŠ Žerotínova (cca 1/3 celkové budovy), pozn. oddělení budov je stavebně proveditelné, - úspora provozních nákladů města (dětská knihovna, pracoviště Zd. Fibicha), bezbariérovost knihovního provozu
- získání výhodnějších prostor pro potřeby úřadu města, možnost propojení se stávajícími budovami MěÚ, úspora finančních prostředků (podatelny, pokladny, úklidy, sítě atd.)
- úspora nemalých investičních prostředků, které je nezbytné vložit do rekonstrukce budovy Zašovská 784
- případný finanční zisk z prodeje budovy Zašovská 784.
Rizika uvedeného řešení:
- špatná prodejnost budovy Zašovská 784
- v případě přestěhování knihovny zůstane nevyužitá památkově chráněná budova bývalé radnice v Krásně

Další možnosti:
Změna konceptu využití budovy bývalého potravinářského učiliště (původně uvažováno pro MěÚ) - zde jsou možnosti přestěhování celé ZUŠ do tohoto objektu, případně naplnění stále platného usnesení ZM č. Z 30/04 ze dne 27.05.2005 o vyčlenění plnohodnotných prostor pro CZŠ Salvátor (možnost jednání se zřizovatelem školy o případném odkupu celé budovy)."  

Read 4804 times Last modified on sobota, 09 leden 2016 08:44