zpravodajství a fotografie z Valmezu

Dopisy rodičů, které mi přišly jako zastupiteli ohledně Žerotínky

pondělí, 10 prosinec 2012 12:26 Written by  vlastislav

Dobrý den vážení zastupitelé.

Syn mi pravidelně, už od první třídy, nosí zprávy, že mu zruší školu.
Dneska mi doma fňukal, že spolužáka rodiče nejspíš přehlásí na jinou školu.
Co mu mám na to říct ?
Že možná bude muset i on chodit do školy na úplně opačný konec města (přes X křižovatek).
Že se s většinou spolužáků asi už neuvidí, protože každý z nich bude chodit jinam.
Že je úplně normální, že se malá hrstka lidí snaží opakovaně prosadit něco, s čím tisíce lidí nesouhlasí ? Zničit školu, která je oblíbená.
Asi Vám ho pošlu a vysvětlíte mu to sami.

Promiňte, ale měl jsem zato, že slovo zastupitel má základ ve slově zastupovat.
Třeba zastupovat zájmy obyvatel města.

S pozdravem Ing. Josef Kučera

Dobrý den,
může mi, prosím, někdo zodpovědět následující otázky:

-     PROČ chcete fungující a zaplněnou základní školu umístěnou blízko centra, ale zároveň v klidné lokalitě, přestěhovat ke křižovatce mezi dvě hlavní dopravní tepny? Člověk nemusí být lékař, aby věděl, jak zplodiny z aut škodí zdraví.
-    PROČ se máme bát o bezpečnost svého dítěte, které bude nucené chodit do školy na druhý konec města (když teď to má „za rohem“) buď parkem, nebo podél hlavní cesty a přecházet u autobusového nádraží. V případě absolvování cesty prostřednictvím MHD  bude nuceno každý den hlavní cestu přecházet, aby se dostalo na autobusovou zastávku.
-    PROČ vzhledem k předchozím „optimalizačním“ jednáním a hlasováním nehledáte jiná řešení – ale úplně jiná, ne taková, jejichž prioritou je zrušení případně přesun ZŠ Žerotínova a „pak se uvidí, co s budovou“; v lepším (?) případě se tam přesune jiná škola a na její místo opět jiná škola nebo úřad….- zabýval se někdo otázkou, kolik taková akce „kulový blesk“ bude stát (přebudování všech vnitřních prostor pro nové využití a máme teď tyto prostředky) a zda nebude levnější opravdu hledat jiná řešení? Zda tato „optimalizace“ nebude v konečném důsledku odčerpávat více financí z městského rozpočtu??

Děkuji za odpověď

Lenka KučerováVážení zastupitelé,
vzhledem k tomu,že jsem Vám již zaslala svůj nesouhlas se zrušením ZŠ Žerotínova,chtěla bych Vás informovat o mém dalším postupu.Oslovila jsem také hejtmana zlínského kraje pana MVDr. Stanislava Mišáka a podala stížnost na město Valašské Meziříčí.
Dále jsem stížnost odeslala senátorovi, panu Marcelu  Chládkovi (Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
Senát Parlamentu ČR).Obdržela jsem odpověď výboru že se touto stížností bude zabývat a zároveň mě pan M.Chládek požádal o zaslání petice,která byla předložena městu.Požadovanou petici jsem obratem zaslala na Senát parlamentu ČR k rukám pana M.Chládka.

S pozdravem Renata Kovářová
Valašské Meziříčí

 

Příloha:Vážená paní Kovářová,
děkujeme za důvěru, s jakou jste se obrátila na senátora a stínového ministra školství Marcela Chládka.

Co se týče Vámi uvedeného problému, co jsem pochopil, zřizovatelem školy je město Valašské Meziříčí, které o budoucnosti školy také rozhoduje, což je plně v jeho kompetenci.

Navrhuji Vám tedy, abyste Vámi uvedenou petici zaslala co nejdříve přímo na adresu senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (viz adresa níže), jehož předsedou je právě senátor Marcel Chládek, na kterého jste se obrátila.

Jsem si jist, že celá věc bude v senátním výboru projednána bez
zbytečných odkladů.

S pozdravem
Ondřej Macura
spolupracovník senátora M. Chládka

 

Vážení zastupitelé,
zkuste si prosím představit situaci, že by se do hledání dalšího využití volných prostor v ZŠ Masarykova (či jiné školy) investovala stejná energie, jaká je dloudobě promrhávána v nalezení formy, kterak dostat ZŠ Žerotínovu ze stávajících prostor.
Domnívám se že ke spoustě vyhrocených a nešťastných událostí z posledních dvou let vůbec nemuselo dojít.
Problém školství ve Valašském Meziříčí není ani v jedné ze škol. Každá z nich se snaží být originální a přilákat dostatek dětí. Nechte prosím na rodičích, ať si vyberou tu ze škol, která jim vyhovuje a poskytněte učitelským sborům takové podmínky, za kterých se budou schopni našim dětem plně věnovat.
Postavte se konečně svému historickému omylu investovat nemalé prostředky do ZŠ Masarykova čelem. Ukažte nám, že se politika dá dělat i jinak než "buldočí" formou, během které se obec štepí a nálada veřejnosti na vaše rozhodování se vyhrocuje. Dokažte nám, že nás skutečně zastupujete.

Děkuji
S pozdravem
Michal Valoušek=

 

Vážení zastupitelé,
jmenuji se Denisa Závorková, mám syna ve 4. Třídě na ZŠ Žerotínová a dceru , která se chystá k zápisu do první třídy také na jmenovanou školu. Tuto školu jsme dětem vybrali díky výborným výsledkům a přátelskému kolektivu. A hlavně jsme si ji vybrali svobodně!!!
Už několik let řešíme její zavření nebo sloučení. Uvažte, je to normální??? Myslíte si, že tuto situaci dítě zvládá na výbornou?
Uvědomte si, že děti  nejsou figurky z Člověče nezlob se, ale jsou to bytosti, které také vnímají vše, co se děje kolem. Vaše poslední varianta s přesunem ZŠ Žerotínové na ZŠ Masarykovu, a na ZŠ Žerotínovou přesun SOU Stavební, je neuvážené. Proč nepřesunete SOU Stavební rovnou na ZŠ Masarykovu,  když už chcete nějaké prostory???
Proto pevně věřím, že při svém hlasováním zachováte chladné hlavy a uděláte jen to, co je pro děti a tohle město nejlepší.

S pozdravem,
Denisa Závorková

 

 

Vážení zastupitelé,
Chtěla bych reagovat na Vaši opětovnou snahu o zrušení, nebo také přestěhování ZŠ Žerotínova.NESOUHLASÍME!Jako mnoho dalších rodičů i my jsme si vybrali tuto malou oblíbenou školu,přesto že bydlíme na opačném konci města.Starší syn zde absolvoval všech  9.tříd a už v této době jste vyvíjeli snahy o zrušení školy,přesto škola vydržela.Nyní je žákem ZŠ Žerotínova mladší syn (4.třída) a každým rokem musíme znovu a znovu protestovat proti Vašim snahám o likvidaci této školy.Nemůžu uvěřit že Vás neoslovila ani téměř 5-ti tisícová petice a další protesty za zachování školy.
Nám obyčejným lidem nezbývá než za školu bojovat s Vámi - našimi zastupitely v tomto nesmyslném a nekonečném příběhu.Žádám o zvážení hlasování každého z Vás.
Pevně věřím že i v našem zastupitelstvu se najdou lidé se zdravým selským rozumem. 

Renata Smejkalová,Valašské Meziříčí

 

 

 

Vážení zastupitelé,
jsme rodiče hendikepované sportovkyně Adélky Sekyrové, která navštěvuje bohužel školu, která je trnem v oku mnoha zastupitelů a to ZŠ Žerotínova. Ve čtvrtek se bude opět projednávat zrušení či sloučení tolik oblíbené školy.
Škola je, jak již víte, rodiči i žáky velmi chválena, je rodinného typu atd, ale hlavně co je pro nás velice důležité – je nejmíň bariérová a má parkoviště přímo u vchodu, který má nájezd pro invalidní vozík. Také když prší, vyložíme dceru přímo z auta pod střechu.Někomu to přijde jako banalita, ale pro nás je toto velice důležité. To žádná jiná škola nemá. Celý vnitřní areál budovy je bezbariérový, schody vedou jen na druhý stupeň, což právě řešíme s firmou Altech a máme již projekt na plošinu.  Také škola na své náklady nechala dceři zřídit bezbariérové WC.
Co málokdo ví, školu navštívila paralympijská vítězka (na inv. vozíku) ve vrhu koulí Eva Kacanu a nevěřila vlastním uším, že takovou skvělou školu chce město zrušit. Dokonce Univerzita Palackého v Olomouci by chtěla se ZŠ Žerotínova spolupracovat jako univerzitní pracoviště pro praxi svých studentů u hendikepovaných dětí, kterých na škole není málo!  Adélka je nadějná hendik. sportovkyně, účastnice MS v lehké atletice hendikepovaných a při té příležitosti by chtěla paní Eva Kacanu předvést žákům a široké veřejnosti ukázku sportů pro hendikepované, které si mohou zdraví občané vyzkoušet. Vše bude pod vedením olomouckého atletického oddílu.
Moc Vás proto prosíme, abyste při hlasování vzali v úvahu skutečnost, že v našem městě jsou i hendikepované děti, které mají právo se vzdělávat a bezbariérové školy tu nejsou.Jedinou která tu je, chtějí někteří zastupitelé za každou cenu zrušit, či přemístit. Při zrušení této školy, ale i při přemístění do jiné školy se roztrhnou kolektivy, neboť rodiče své děti nechtějí dát do budovy ZŠ Masarykova. Zasáhne to do psychiky dětí a také to zasáhne nás, rodiče hendikepovaných  dětí, kteří jsme byli rádi, že jsme našli skvělou školu, chápavé pedagogy a vstřícné vedení. Naše dcera je mnohem citlivější než zdravé děti a tento krok na ni zanechá psychické následky, které se po celý její život snažíme zmírňovat. Špatně snáší jakékoliv změny.
Jako většina obyvatel (viz 5000 podpisů pod peticí) nesouhlasíme s rušením či přemisťováním nejlepší  a pro město nejméně nákladné školy ve městě.
Jsme už věčnou nejistotou moc unaveni, není fér, aby se tolik let někdo snažil rušit jen tuto školu.
Moc Vám děkujeme za přečtení dopisu a pochopení  naši situace. Chtěli bychom, aby se všichni zastupitelé podívali na věc z pohledu rodičů hendikepovaných dětí.

S pozdravem manželé Sekyrovi 

Vážení zastupitelé,
vzhledem k opakovaným snahám o přesun ZŠ Žerotínova do areálu ZŠ Masarykova si myslíme, že by bylo dobré seznámit Vás s určitými fakty, které jsou vedením města opomíjeny.
Jak již bylo mnohokrát řečeno, je ZŠ Žerotínova jakousi malou školou rodinného typu, která je rodiči vyhledávána bez ohledu na spádovou oblast. Rodiče, kteří se zde rozhodli umístit své děti, měli pro tento krok své důvody, stejně tak rodiče dětí, jež přišly na ZŠ Žerotínova z jiných škol. Protože známe do značné míry nálady mezi nimi, dovolujeme si tvrdit, že většina rodičů NEBUDE OCHOTNA AKCEPTOVAT přesunutí školy do prostor ZŠ Masarykova a že budou mít již dnes deklarovanou snahu – v okamžiku schválení sloučení – umístit své děti na jinou školu v našem městě. Snadno si lze představit, že půjde především o děti ze spádových oblastí ZŠ Vyhlídka a ZŠ Šafaříkova (sídliště Štěpánov a Vyhlídka II), které najednou budou mít školu na úplně opačném konci města.

Vzhledem k tomu, že do spádové oblasti ZŠ Masarykova připadá v letošním roce pouze 76 dětí z naší školy, je zřejmé, že koncept přesunu celé instituce je nerealizovatelný. Na papíře to může vypadat lákavě, skutečnost bude ale taková, že naplněnost budovy ZŠ Masarykova zůstane stejná nebo jen o málo vyšší a dojde k výraznému přeplnění škol ZŠ Šafaříkova a ZŠ Vyhlídka. Podotýkáme, že minimálně rodičům ze spádových oblastí těchto škol město nemůže ze zákona bránit ve snaze je zde umístit. Nemělo by však bránit ani ostatním, kteří tak budou chtít učinit z vlastní vůle. Podle našich informací s řediteli těchto dvou škol o připravenosti přijmout řádově 250 i více dětí nikdo z předkladatelů návrhu zatím nejednal.

Problém ZŠ Masarykova není v existenci ZŠ Žerotínova, která odebírá z její spádové oblasti jen zmíněných sedmdesát šest dětí. Problém je celkový nedostatek dětí v kvadrantu ZŠ Masarykova. Město se v této části nijak kvantitativně nerozvíjí a díky odtržení Krhové už ani rozvíjet nemůže. Na rozdíl od kvadrantu, ve kterém se nachází ZŠ Šafaříkova a ZŠ Žerotínova. Tady může v budoucnu opravdu jedna škola citelně chybět.
Je třeba si položit otázku, jestli je sloučení škol Žerotínova a Masarykova opravdu adekvátní řešení optimalizace školství a jestli cena za následný chaos, který lze s jistotou očekávat, odpovídá vyčíslenému ekonomickému hledisku tohoto kroku.
Važení zastupitelé, doufáme, že hlediska objasněná v tomto dopise pro Vás budou stejně důležitá, jako všechny ostatní body obsažené v návrhu přesunu ZŠ Žerotínova a že budete tento krok posuzovat komplexně s chladnou hlavou a zdravým rozumem. Děkujeme.

Za Občanské sdružení Za školu dobrého startu
Ing. Helena Skýpalová
Ve Valašském Meziříčí dne 5. 12. 2012

 

Dobrý den dámy a pánové,

jmenuji se Kateřina Baletková a můj syn Adam navštěvuje ZŠ Žerotínova. Bydlíme v obci Mikulůvka a Adam denně dojíždí do Valašského Meziříčí do ZŠ Žerotínova. Školu jsme si vybrali na základě vynikajících výsledků a úspěchů.
Je to opět rok a vy budete rozhodovat o naší škole. Loni jsem se účastnila zasedání a letos mi to bohužel nevyjde, abych se osobně dostavila. Proto jsem se rozhodla Vás oslovit touhle cestou.
Chtěla bych Vás požádat o zvážení vaší volby, pokud chcete hlasovat pro ukončení ZŠ Žerotínova. Je to škola velmi výborná, žáci školy dobře prezentujou jak školu tak i město Valašské Meziříčí. Pokud vím, tak třídy jsou plně obsazeny žáky oproti jiným školám. Kdyby jste se zeptali mého syna na názor, jaká je škola tak vím, že by Vám odpověděl kladně. Školu a profesory si oblíbil, ve škole má hodně aktivit. Škola se opravdu hodně stará o své žáky.
Vím nebo si teda myslím, že tady takové řeči slyšíte či čtete asik denně. Jen jsem Vám chtěla napsat svůj názor na zrušení ZŠ Žerotínova. Je to prostě strašně velká hloupost rušit školu, která prosperuje. Příjde mi to prostě nelogické.
Uvědomte si, že žáci jsou na sebe zvyklí a jak se rozbije jejich kolektiv a rozhážou se po okolních školách, tak to pro ně bude hodně velké trauma. Zhorší se prospěch, může se vytvořit šikana vůči našim dětem. Píšu to, protože vím, že spolužáci mého syna určitě všichni nepůjdou na ZŠ Masarykova.
Proto Vás strašně moc žádám o důkladné zvážení Vašeho hlasování.
Moc Vás prosím   NERUŠTE NÁM NAŠI ŠKOLU.

Mnohokrát děkuji.
S pozdravem
Kateřina Baletková

 

 

Vážení , zastupitelé
vzhledem k tomu,že se stále jedná o zrušení ZŠ Žerotínova,rozhodla jsem se proti tomuto rozhodnutí bojovat a požádala jsem veřejného obhájce práv , aby se tímto zabýval.Sepsání petice a protesty rodičů proti zrušení zřejmě nestačí.Na práva dětí nikdo nebere ohled.Pro Vaše děti jste si jistě zvolili ZŠ Masarykova.Nebo jste měli svobodnou volbu,kam své dítě umístíte?

S pozdravem Renata Kovářová

 


Vážení zastupitelé,
chtěla bych Vám vyslovit svůj názor na optimalizaci školství v našem městě. Víte, před časem by nikomu nebylo divné, že chcete děti rozdělovat do škol podle spádových oblastí, ale dnes v demokratickém době, kdy si můžeme svobodně vybrat školu, kterou chceme , je to směšné.  
Také nechápu proč se neustále řeší škola Žerotínova, která je plná a s nejmenšími náklady na žáka namísto školy Masarykovy, na kterou se doplácí již několik let. Sami dobře vidíte, kam rodiče své ratolesti umisťují, o kterou školu je zájem.
Tak proč navzdory 5000 občanů, kteří podepsali petici za zachování Žerotínky ve stávajících prostorech, uvažujete o tak nesmyslných krocích ?
Když potřebujete nutně přemístit zbývající část úřadu ze Zašovské ulice k poště, proč nenabídnete SOU stavební prostory školy Masarykovy ?
Myslím si, že středoškoláci změnu uvítají narozdíl od dětí prvního stupně.
Chtěla jsem pro svou dceru malou školu rodinného typu. Nemyslíte, že kdybych ji chtěla umístit jinam, tak bych tam s ní šla už k zapisu ?!
Proč nenecháte rodiče, ať sami rozhodnou, která škola zanikne a která zůstane ?!
Není lepší optimalizovat nenásilnou formou ?
Pevně věřím, že zachováte při svém rozhodování chladnou hlavu a zvážíte všechny možné důsledky.

S pozdravem Markéta Hašová

 

Vážená paní, vážený pane,
  v příštím týdnu máte opět rozhodovat o optimalizaci školství v našem městě - tzn. o budoucnosti našich dětí. Máte údajně už i vybráno řešení, které Vám vyhovuje - podotýkám Vám vyhovuje - totiž přesunout Žerotínku. Já ale říkám zrušit Žerotínku, školu která výborně funguje, protože přesun by si museli přát hlavně rodiče a děti a to není tento případ. Jestliže děti přejdou do různých škol ve městě, zničí se veškeré vztahy, které děti dosud vybudovaly. Dále vznikne problém pro školy, které si nebudou možná umět poradit s přílivem nových dětí - nebo máte plán na to, jak přinutit rodiče, aby si vybrali školu, kterou potřebujete naplnit?  Jestli ano, je to pobuřující!
 
     Vybrali jste řešení, řešení se kterým:
- odborníci nesouhlasí - viz doporučení vámi zřízených komisí
- občané proti němu protestují - petice na podporu této školy byla největší v našem městě
- rodiče se mu brání - vymýšlejí, jak zvrátit Vaše nesmyslné rozhodnutí, které se snažíte stále znovu a znovu prosadit
 a děti si zoufají - přijdou o kamarády nebo je přinutíte chodit do školy přes nebezpečnou Kozinu a třeba o kilometr delší cestou než doposud...
 
    Podle vymyšleného záměru rozparcelovat město je jednoduché řešení, ale jediný kdo tvrdí, že je to i rozumné řešení jste vy - politici. Titíž politici, kteří svým minulým - neuváženým a hloupým rozhodnutím o "optimalizaci" roztříštili město. Co nám všem přinese Vaše příští rozhodování? Troufám si hádat, že hodně problémů a doufám, že se nám podaří Vaše rozhodnutí ještě změnit. Změnit a přesvědčit Vás, abyste pracovali lépe a našli řešení, které nebude ničit, ale rozvíjet to dobré, co v tomto městě ještě máme.

Martina Matochová

Read 5153 times Last modified on pátek, 08 duben 2016 16:49